Památková péče

Předmět je zaměřen na teorii památkové péče. Zabývá se podrobněji otázkami hodnot a hodnocení, rolí  individuální a kolektivní paměti v uznání památkové hodnoty, pamětí živou a institucionalizovanou, procesem společenského uznání hodnot a faktory, které ho ovlivňují. Je veden formou přednášek. Uzavírá se seminární prací, která propojuje přednášenou látku se zaměřením doktoranda.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.