Stavebně historický průzkum

Program bude upraven operativně podle počtu zájemců. V případě malého počtu (do 5 lidí) probíhá formou exkursí, individuálních či skupinových konzultací.


Smysl a využitelnost SHP (dějiny staveb, dějiny architektury, dějiny kultury). Aplikační rovina – vymezení možností a rizik pro budoucí úpravy a funkční využití). Metodika stupňů stavebně historického průzkumu a zvláštnosti průzkumové práce u jednotlivých stavebních druhů. Průzkumy torzální architektury ve spolupráci s archeologií. Vhodné měřické podklady pro SHP a jejich vyhotovení. Archivní prameny pro stať „Dějiny objektu“, historické stavební plány (konzultace profesionálním historikem – PhDr. Martin Ebel). Hlubší teoretický pohled na metody SHP (artefakt jako historický pramen; problém objektivního popisu pramene a srozumitelnost v  mezioborové diskusi; interpretace pramene a její předpoklady apod.). Praktická aplikace probíraných témat na příkladech souvisejících se zaměřením témat práce jednotlivých doktorandů.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.