Počítačová grafika II

V současnosti je třeba reagovat na nové typy prezentačních nástrojů, které vedle klasických prezentacích se uplatní ve web aplikacích, při přednáškách i při různých sdílených informacích. Osvědčené nejen výtvarné postupy (principy kompozice, porozumění teorii a harmonii barev, psychologie barev, atmosferická perspektiva, práce se světlem, prezentace (Adobe Illustrator, Adobe Indesign). Možností nástrojů digitálního publikování a prezentace), teorie videa, virtuální reality a rozšířené reality.

Související předměty

516PG1 Počítačová grafika I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.