Lidé

Ing. arch. Stanislav Moravec

VR specialista

Všechno související s virtuální realitou a jejím přesahem do architektury. Hardware, software, prezentace a navrhování. Sledování vývoje souvisejících oblastí a jejich možného dopadu na práci architektů a lidskou společnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.