Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Nauka o stavbách II

V týdnu od 13. 3. probíhají poslední cvičení č. 1- Byt. který znám. Absence z předchozích týdnů je nutné si v tomto týdnu nahradit! V týdnu od 20. 3. se vyučuje navazující cvičení č. 2.

zápočet

Získání zápočtu z předmětu NSII je podmíněno odevzdáním zadané práce ze všech čtyř bloků cvičení i jejich kladným hodnocením ze strany vedoucích jednotlivých cvičení, kteří vás o stavu vaší práce informují. Hodnocení z předmětu se uzavírá na konci semestru, kdy vám budou zápočty zapisovány do systému KOS. Pokud jste tedy na začátku zkouškového období zápočet někteří z vás ještě neobdrželi, znamená to, že jste doposud nesplnili všechny požadavky z jedné nebo více zadaných úloh. V tom případě se u vedoucích jednotlivých bloků informujte, jakým způsobem  kladné hodnocení získat.  

Zápočty se budou zapisovat v období od 22.5. do 31.5.2023. Kdo nebude mít zápočet zapsán, je možné, že nesplnil požadavky jednotlivých cvičení předmětu. Seznam studentů, kteří zápočet nezískali bude k dispozici na sekretariátu ústavu u Markéty Suri m. 432 (u některých z vás může být dle pravidel předmětu ještě před zkouškou požadováno úspěšné složení kontrolní klauzury - v tom případě se dostavte na libovolný zkouškový termín NS II a požádejte pedagoga o zadání klauzury).

informace KE ZKOUŠCE

Zkouška z předmětu NSII probíhá formou písemného testu. Ke zkoušce se mohou přihlásit studenti, kteří získali zápočet.

Výsledek zkoušky bude zapsán studentovi nejpozději do 3 dnů od jejího konání do KOSu. V případě, že nesouhlasíte s udělenou známkou, obraťte se písemně na garanta předmětu doc. D. Tichého a v kopii i na asistentku ústavu Markétu Suri.

kontakty: david.tichy@fa.cvut.cz, marketa.suri@fa.cvut.cz

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.