Nauka o stavbách III

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK V ZS 2020/2021

23. 9.    Michal Kohout ÚVOD - OC a URBANISMUS
30. 9. Zbyšek Stýblo a Zdeněk Lipš POHOSTINOST - STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
7. 10. Irena Šestáková OPATROVÁNÍ - SOCIÁLNÍ PÉČE
14. 10. David Belko RELAXACE - WELLNESS + BALNEO
21. 10. Micha Juha a Karel Fořtl OŠETŘOVÁNÍ - ZDRAVOTNICTVÍ
28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK PŘEDNÁŠKA SE NEKONÁ
4. 11. Zbyšek Stýblo SYSTÉMY BUDOVY - NÁSTROJ ARCHITEKTURY
11. 11. Eduard Forejt ORGANIZACE - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
18. 11. Zbyšek Stýblo PRODUKCE + VÝROBA a OBCHOD
25. 11. Zbyšek Stýblo REGULACE - OTP - PARKOVÁNÍ - POŽÁRNÍ OCHRANA
2. 12. Zbyšek Stýblo

CIVILIZACE - OD JEDNODUCHOSTI KE KOMPLEXITĚ,

KE KOLAPSU A K REGENERACI, ÚLOHA KLÁŠTERŮ

9. 12. Zbyšek Stýblo UNIVERZALITA x KONKRÉTNOST
16. 12. Mirjana Petrik CHILDFRENDLY CITY

 

Cyklus přednášek osvětluje základní tématiku OBČANSKÝCH STAVEB:

Vliv předpisů na návrh OS:

            Z HLEDISKA OTP A NÁVRHU PARKOVÁNÍ - předn. VIII a.

            NA KONCEPT BUDOVY Z HLEDISKA PO - předn. VIII b.

Obecné společné principy OS:

            TVORBA PROSTORŮ, JEJICH DĚLENÍ A UŽÍVÁNÍ, SYSTÉMY BUDOV - předn. IV a V.

Specifika jednotlivých druhů staveb:

            PRO ORGANIZACI, PRODUKCI A DISTRIBUCI - předn. VI a XI.

            PRO POHOSTINOST, HOTELY a RESTAURACE - předn. IX a X.

            PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČI, DÍTĚ VE MĚSTĚ - předn. II, III a VII.

            KOLAPS A REGENERACE, ÚLOHA KLÁŠTERŮ, KOSTELY - předn, I a XII.

Předmět je zakončen kombinovanou písemnou a ústní zkouškou z těchto okruhů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková