Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Nauka o stavbách III

Začátek přednášek z organizačních důvodů vždy až 12:40!

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK V ZS 2022/2023

01 21. 9.    Ondřej Tuček a Zbyšek Stýblo ÚVOD - OC a URBANISMUS
  28. 9. st. svátek

výuka neprobíhá

02 5. 10. Zbyšek Stýblo CIVILIZACE - OD JEDNODUCHOSTI KE KOMPLEXITĚ, KE KOLAPSU A K REGENERACI, ÚLOHA KLÁŠTERŮ
03 12. 10. Irena Šestáková OPATROVÁNÍ - SOCIÁLNÍ PÉČE
04 19. 10. Zbyšek Stýblo

POHOSTINNOST - STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

05 26. 10. Zbyšek Stýblo REGULACE - OTP - PARKOVÁNÍ - POŽÁRNÍ OCHRANA
06 2. 11. Zbyšek Stýblo PRODUKCE + DISTRIBUCE - VÝROBA a OBCHOD
07 9. 11.

David Belko a Karel Fořtl

RELAXACE - WELLNESS + BALNEO

08 16. 11. Mirjana Petrik CHILDFRENDLY CITY
09 23. 11. Eduard Forejt ORGANIZACE - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
10 30. 12. Zbyšek Stýblo SYSTÉMY BUDOVY - NÁSTROJ ARCHITEKTURY
11 07. 12.  Zbyšek Stýblo TYP - UNIVERZALITA x SPECIFIČNOST
12 14.12.        Karel Fořtl OŠETŘOVÁNÍ - ZDRAVOTNICTVÍ
web 14.12. Zbyšek Stýblo ARCHITEKTURA - KLÍČOVÉ MYŠLENKY V ČESKOSLOVENSKU
web 15. 12. Zbyšek Stýblo ZAMYŠLENÍ O VÁNOCÍCH A ARCHITEKTUŘE

Cyklus přednášek osvětluje základní tématiku OBČANSKÝCH STAVEB:

Vliv předpisů na návrh OS:

            Z HLEDISKA OTP A NÁVRHU PARKOVÁNÍ - předn. 05 a.

            NA KONCEPT BUDOVY Z HLEDISKA PO -    předn. 05 b.

Obecné společné principy OS:

            TVORBA PROSTORŮ, JEJICH DĚLENÍ A UŽÍVÁNÍ, SYSTÉMY BUDOV - předn. 11 a 12.

Specifika jednotlivých druhů staveb:

            PRO ORGANIZACI, PRODUKCI A DISTRIBUCI - předn. 09

            PRO POHOSTINOST, HOTELY a RESTAURACE - předn. 04

            PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČI, DÍTĚ VE MĚSTĚ - předn. 10 A 08

            KOLAPS A REGENERACE, ÚLOHA KLÁŠTERŮ, KOSTELY - předn, 02

Předmět je zakončen kombinovanou písemnou a ústní zkouškou z těchto okruhů.

             Videa přednášek pouze na webu představují bonus k zamyšlení o tvorbě a inspiracích.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.