S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Úvodní přednáška LS 2019/2020

Přednášky ŠKOLY, KNIHOVNY a KINA

 
2a+2b -. Preprimární výuka  (ISCED 0), psychologie a vývoj dítěte:
Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo, V. Polák
Stýblo Z., Školské stavby, Nakladatelství ČVUT,
Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7, část A-E, H-I
 
3a+3b+3c - Primární výuka  (ISCED 1), vývoj a varianty edukačního prostoru:
fep - formální edukační prostory
nep - neformální edukační prostory
slc-oej - small lerning community a otevřená edukační jednotka
Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo, V. Polák
Stýblo Z., Univerzální prostor pro výuku - habilitační přednáška,
Nakladatelství ČVUT, Praha 2012, ISBN 978-80-01-05036-1 - ke stažení zde.
Stýblo Z., Školské stavby, Nakladatelství ČVUT,
Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7, část B-H, J
 
4a+4b+4c - Sekundární výuka  (ISCED 2-4), uspořádání školní budovy, škola ve městě:
Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo
Stýblo Z., Školské stavby, Nakladatelství ČVUT,
Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7, část B-H, K
 
4d - Knihovny:
Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo
Stýblo Z., Školské stavby, Nakladatelství ČVUT,
Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7, část K.3.1. a L.1.4.
Stýblo Z., Knihovny v době nových médií, Nakladatelství ČVUT,
Praha 2018, ISBN 978-80-01-06335-4
 
8b -  Kina a multikina:
Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo
Stýblo Z., Prostory pro filmovou projekci, Nakladatelství ČVUT,
Praha 2015. ISBN 978-80-01-05627-1

Přednášky SPORTOVNÍ STAVBY

1. přednášku z oblasti sportovních staveb (přednáší doc. V. Mudra) si můžete jako pdf - prezentaci prohlédnout zde. Podrobnosti k obrazové prezentaci naleznete v textu přednášky. Přednášku naleznete i v MOODLu v sekci Sportovní stavby - přednášky.

2. - 4. přednášku ze sportovních staveb (přednáší prof. A. Navrátil) nahrazují skripta Navrátil, Mudra, Malý, Sportovní stavby, ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04525-1 (jsou zveřejněna v MOODLu v sekci Sportovní stavby - přednášky).

PODKLADY KE CVIČENÍ NS IV 1: ŠKOLY

 

Vede: Z. Stýblo

Cvičení probíhá ve dvou částech, prezence nutná, odevzdávání po předběžném schválení na MOODLE.

B192-518NS4-1_Školy-2_Kultura-3_Sport

heslo: NS4

Konzultace v rámci distanční výuky na MOODLE komentáři, rozsáhlejší texty na fakultní email, výkresy ale zásadně přes MOODLE.

PODKLADY KE CVIČENÍ NS IV 2: KULT. STAVBY

Vede: M. Průcha

PODKLADY KE CVIČENÍ NS IV 3: SPORT. STAVBY

Vede V. Mudra

 

Abyste splnili požadavky v této části předmětu, musíte vyhotovit a do moodlu odevzdat dva výkresy:

- návrh příčného řezu tribunou, doporučuji měř. 1:25

- návrh šatnové dispozice dle stavebního programu, doporučuji měř. 1: 200

Pro obě úlohy najdete k nim přiložené, příklady, návody, rozbory...chápu, že to nemáte lehké.

Látku ke zkoušce pak představuje učebnice Navrátil, Mudra, Malý: SPORTOVNÍ STAVBY, kterou naleznete v MOODLu v sekci Sportovní stavby - přednášky.

Ať se Vám daří!

Václav Mudra

Matice pro zkoušku NS iv - KULT, EDU, SPORT

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková