Nauka o stavbách VI

Harmonogram přednášek 2023/2024

1.

27_9 prof. Ing.arch. Michal Kohout- Ing.arch. Michal Juha

Úvod do cyklu přednášek (Michal Juha)

Urbanistické principy při navrhování rozsáhlých, provozně složitých a technologických staveb s velkým vlivem na sídlo, území nebo krajinu (Michal Kohout)

  4.10 PŘEDNÁŠKA ODPADÁ !  
2. 11_10 doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo Velké soubory vysokoškolských a výzkumných staveb, stavby s přiznaným "vnitřním urbanismem" proměna budov a areálů
3. 18_10 doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo Velké obchodní a společenské soubory, stavby s „vnitřním urbanismem“, vztah velkých souborů s městem a s dopravou
4. 25_10 doc. Ing. arch. Patrik Kotas Dopravní stavby a městský prostor
5. 1_11 doc. Ing. arch. Patrik Kotas Dopravní stavby - městská hromadná doprava, metro
6. 8_11 doc. Ing. arch. Patrik Kotas Dopravní stavby v krajině – silnice a železnice, mosty
7. 15_11 doc. Ing. arch. Patrik Kotas Dopravní stavby – velké dopravní uzly, letiště
8. 22_11 doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc , Ing.arch. Michal Juha Nemocnice - vývoj koncepce nemocničních areálů, urbanismus, vnější vztahy, napojení na dopravní infrastrukturu, závislost vnitřního a vnějšího provozu
9. 29_11 Ing.arch. Michal Juha Současné tendence v navrhování velkých nemocnic, provozní struktura nemocnice
10. MOODLE Ing.arch. Michal Juha Zdravotnické stavby – zásady navrhování provozu a prostředí budov, technické systémy zdravotnických staveb
11. 6_12 prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc Velké sportovní soubory a stavby – urbanismus, víceúčelovost a mobilita
12. 13_12 prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc Velké sportovní soubory a stavby – architektura a konstrukce
13.

20_12

doc. Ing.arch. Pavel Ullmann Potřebují žirafy soubor staveb? O zoo jako architektuře. - Master Plan. Zoo jako architektura, krajinářská architektura a scénografie. Příklad z praxe: expozice v zoo.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.