S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ekologie II

Ekologické problémy se stávají limitujícími faktory v současném světě. Pojmy jako ekologie, životní prostředí, přírodní zdroje, ekologická krize, environmentální pilíř udržitelného rozvoje by se měly pro absolventa stát konkrétními a uchopitelnými.

 

Související předměty

Ekologie I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková