Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Ekologie II

Ekologické problémy se stávají limitujícími faktory v současném světě. Pojmy jako ekologie, životní prostředí, přírodní zdroje, ekologická krize, environmentální pilíř udržitelného rozvoje by se měly pro absolventa stát konkrétními a uchopitelnými.

Výuka je členěna do bloků

  • základy obecné ekologie
  • přírodní zdroje – charakteristika, užívání, poškozování, ochrana
  • základy krajinné ekologie a ochrana přírody
  • využití ekologických poznatků při projektování budov a měst (stavební biologie, ekosystémový přístup)
  • základní informace o posuzování vlivů investic na životní prostředí

Související předměty

Ekologie I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková