Ekonomika a management územního rozvoje 519DEK3

Územní management, strategie a politika územního rozvoje měst v různých lokálních ekonomických a politických podmínkách. Role veřejného a soukromého sektoru v těchto podmínkách. Uplatnění veřejného zájmu (města, státu). Metody hodnocení finanční proveditelnosti, ekonomická a sociální analýza projektů územního rozvoje. Praktická aplikace na konkrétním případě – posouzení nákladů a užitku rozvojového projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.