Teorie územního a prostorového plánování 521DUP

Informace o teoretickém pozadí a konceptech urbanismu – územního plánování, jejich odrazu v systémech a metodách plánování měst a regionů a ve vztazích mezi urbanismem – územním plánováním a veřejnou správou.

Teoretické proudy a školy v prostorovém plánování. Myšlenkové zdroje disciplíny: utopie a sociální reforma. Vznik a vývoj komplexního plánování a regionálního plánování. Školy a teorie politické analýzy, transaktivního plánování, radikálního plánování, kritická teorie progresivního plánování. Neokonzervativismus, liberalismus, postmoderna a nová legitimizace plánování. Současná fragmentace urbanisticko -plánovacích konceptů a její praktické projevy. Identita, kontextualismus, laické plánování, leverage, spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.