Úvod do exaktních věd

Shrnutí poznatků středoškolské matematiky v kapitole diferenciálního a integrálního počtu. Základy prostorové geometrie, analytická geometrie v prostoru, využití maticového počtu k zjednodušení výpočtů, parametrizace křivek a ploch vzhledem k možnému použití v grafických systémech.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.