S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Úvod do exaktních věd

Shrnutí poznatků středoškolské matematiky v kapitole diferenciálního a integrálního počtu. Základy prostorové geometrie, analytická geometrie v prostoru, využití maticového počtu k zjednodušení výpočtů, parametrizace křivek a ploch vzhledem k možnému použití v grafických systémech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková