Statika a nosné konstrukce III

Přednášky

Témata přednášek:

01 Složky betonu

02 Vlastnosti materiálů

03 Statika spojitých nosníků, desek a rámů

04 Ohyb betonových nosníků

05 Podstata železobetonu

06 Navrhování výztuže

07 Smyk nosníků a protlačení desek

08 Kritéria použitelnosti železobetonu

09 Podstata předpjatého betonu

10 Prefabrikovaný beton

11 Kritéria použitelnosti betonových konstrukcí

12 Příklady nosných konstrukcí

13 Opakování rezerva

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.