Statika a nosné konstrukce III

Betonové konstrukce. 

Předmět Statika a nosné konstrukce III se věnuje především navrhování betonových konstrukcí. Předmět rozšiřuje metody statické analýzy vybraných konstrukčních prvků a seznamuje s materiálovými složkami betonu a jejich spolupůsobením. Vysvětluje podstatu vyztužování betonu, a principy dimenzování základních konstrukčních prvků z prostého, železového i předpjatého betonu. Uvádí konstrukční zásady železobetonových prvků a celých konstrukcí. Předmět se opírá o principy navrhování podle platných evropských norem (Eurokódů) s využitím dostupných pomůcek a softwarových produktů.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.