Statika a nosné konstrukce III

Betonové konstrukce. Předmět seznamuje s materiálovými složkami betonu a jejich spolupůsobením, s konstrukční podstatou železového a předpjatého betonu, s principy dimenzování prvků z prostého a železového betonu, se statickým působením a konstrukčními zásadami železobetonových prvků a konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková