Materiály a technologie III

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s jednotlivými druhy materiálů, jejich stavebně fyzikální charakteristikou, technologickými postupy při jejich výrobě a jejich opracování. Informace o materiálové základně se zaměří především na oblast keramických materiálů, betonu, železobetonu, skolocementových kompozitům, skla v různých modifikacích, dřeva a materiálů na bázi dřeva.

Předmět MATERIÁLY A TECHNOLOGIE I, II, IV, V zajišťuje ústav 15150.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková