Materiály a technologie III

ANOTACE

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s jednotlivými druhy materiálů, jejich stavebně fyzikální charakteristikou, technologickými postupy při jejich výrobě a jejich opracování.Informace o materiálové základně se zaměří především na oblast betonu, železobetonu, sklocementových kompozitů, skla v různých modifikacích, dřeva a jeho aglomerátů. Závěrečná seminární práce bude zpracována na téma, které vyučující vybere z rozsahu přednášené látky.

Student na základě zadání nashromáždí potřebné údaje, provede jejich analýzu a zpracuje finální podobu v textové formě, doplněnou o fotodokumentaci, případně grafické přílohy vztahující se k zadanému tématu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.