Stavební fyzika 524DSF3

Tepelná technika – navrhování obalových konstrukcí budov z hlediska stavební tepelné techniky, principy konstrukčního řešení tepelných mostů, navrhování prostorů z hlediska letní tepelné stability. Denní a umělé osvětlení – v rámci denního osvětlení seznámení se s metodou využívající Kittlerovy protraktory, zpracování kompletní světelně-technické studie složitého osvětlovacího systému – v rámci umělého osvětlení je probírána ekonomie návrhu a provozu a údržba osvětlovacích soustav, dále pak měření a hodnocení parametrů umělého osvětlení ve vnitřních prostorách. Stavební akustika předmětů – metoda výpočtu laboratorní vzduchové neprůzvučnosti, zpracování hlukové studie k posouzení svislé nebo vodorovné dělící konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.