Anatomie a ergonomie I

Předmět Anatomie a ergonomie formou přednášek přináší studentům základní informace o anatomii lidského těla a antropometrii z pohledu vnějších rozměrů lidské postavy, schopností pohybu člověka a z pohledu fyzického a psychického komfortu člověka v kontextu prostředí, ve kterém se běžně pohybuje. Z těchto
přednášek vyplyne soubor anatomických a antropometrických požadavků na tvorbu prostoru a prostředí, ve kterých se člověk vyskytuje.

Předmět je vyučován lékařkou a proto i jeho zaměření je na anatomii. Předmět seznamuje s vlastnostmi toho, komu je designérská tvorba určena – člověka.

Související předměty

550AE2 Anatomie a ergonomie II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.