Anatomie a ergonomie II

Druhá část předmětu navazuje na důsledné seznámení s lidským tělem v prvé části. Ergonomie se do dnešních dnů vyvinula z oboru zabývajícího se především fyzickou stránkou člověka v pracovním procesu do komplexní disciplíny věnující se celkově interakci lidského těla a prostředí včetně jeho detailních produktů.

Základní dělení této vědy je na psychickou, fyzickou a organizační. Díky charakteru vývoje technologií
a civilizace dnes dominuje problematika psychická (včetně vizuální komunikace) a organizační. Přednáška seznamuje se základní teorií, kterou ilustruje řadou praktických ukázek. Podle možností jsou zařazována i drobná cvičení.

Důraz je kladen na schopnost rozlišení povrchních komerčních, často škodlivých kvalit od skutečného komfortu, který je čitelně vymezován pojmy inteligentního designu a architektury.

Součástí výuky je také základní seznámení se softwarem pro ergonomické projektování a testování. Předmět
je ukončen zpracování designérského projektu s důrazem na jeho vztah k lidskému tělu.

Skripta:

Fassati, T.: Praktická globální vizuální komunikace I – Světlo, zrak, vnímání. ČVUT, Praha, 2019

Fassati, T.: Praktická globální vizuální komunikace II – Sdělování: barvy a tvary. ČVUT, Praha, 2020

Fassati, T.: Praktická globální vizuální komunikace III – Systémy komunikace, jejich tvorba a testování. ČVUT, Praha, 2020

Související předměty

550AE Anatomie a ergonomie I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.