Aplikovaná mechanika II

Teorie a historické aspekty vývoje aerodynamických zařízení. Historický význam leteckých konstrukcí. Teoretická aerodynamika, součinitel vztlaku a odporu. Mezní vrstva a odtržení. Aerodynamika profilu, křídla, letounu. Prostředky ke zvyšování vztlaku. Odpor třecí a tlakový, vlnový odpor, interference. Měření rychlostí, tlaků
a výkonů aerodynamických zařízení. Mezinárodní standardní atmosféra. Teorie propulze. Pístové spalovací motory, turbovrtulové a tryskové motory. Aerodynamika trysek. Raketové motory. Historie a vývoj kosmických letů.

Související předměty

550AM1 Aplikovaná mechanika I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.