Aplikovaná mechanika I

Předmět má za úkol naučit studenty základy fyziky tak, aby porozuměli fyzikálním dějům v přírodě. Na přednáškách jsou podávány informace o zákonitostech těchto částí fyziky – mechaniky, termodynamiky, elektřiny, magnetismu, optiky a jaderné fyziky. Předmět poukazuje na aplikaci fyziky v praxi s využitím matematického aparátu, který je studentům srozumitelný.

Související předměty

550AM2 Aplikovaná mechanika II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.