S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Aplikovaná mechanika I

Předmět má za úkol naučit studenty základy fyziky tak, aby porozuměli fyzikálním dějům v přírodě. Na přednáškách jsou podávány informace o zákonitostech těchto částí fyziky – mechaniky, termodynamiky, elektřiny, magnetismu, optiky a jaderné fyziky. Předmět poukazuje na aplikaci fyziky v praxi s využitím matematického aparátu, který je studentům srozumitelný.

Související předměty

Aplikovaná mechanika II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková