Konstrukce karosérií a rámů

Varianty karosérií, základy složení karosérie, konstrukční skupiny karosérie, komponenty a příslušenství, projekce a legislativa, metodika projektování karoserie, úvodní pevnostní návrh (kontrola) karoserie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková