Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní didaktické postupy při stanovování výuky a vlastních vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. 

Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn – trestů. Samotnou částí kurzu je oblast pedagogické komunikace, práce s vědeckými informacemi a publikování.

Pozornost je kladena i na oblast nejčastějších didaktických chyb při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat. 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.