Angličtina odborný jazyk 526DOJA

Středně pokročilí

Dvousemestrální kurz pro studenty, kteří byli u přijímacího řízení hodnoceni z jazyka „C“ „D“ nebo „E“, pro ostatní volitelný předmět. Rozvíjí dosavadní znalosti všeobecného a obecně odborného jazyka v komunikačních situacích a stylistických útvarech s důrazem na praktické využití z hlediska profese. Zaměřuje se na procvičování problematických gramatických jevů a budování ucelených okruhů slovní zásoby. 

Pokročilí

Dvousemestrální kurz určený doktorandům na pokročilé úrovni v návaznosti na kurz pro středně pokročilé. Kurz rozvíjí znalosti odborného jazyka, zaměřuje se také na přípravu k závěrečné jazykové zkoušce. Absolvent je schopen ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce ústně i písemně, číst odbornou literaturu, sledovat odborné přednášky, připravit a přednést prezentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.