Kreslířská praxe

Kreslířská praxe, tvorba v plenéru je koncipována v širokém smyslu slova jako pobyt v přírodě (nebo jiném exteriéru), kde studenti mohou zažít vlastní zkušenost tvůrčí akce „pod širým nebem.“ Náplní práce během týdne je klasická kresba a malba volné nebo městské krajiny podle skutečnosti, ztvárnění jejího širšího perspektivního rámce a prostoru, zachycení subjektivní nálady a záměrné exprese. Studenti si vyzkouší široké spektrum výtvarných technik a naučí se skicovat figuru v exteriéru. 

Druhý okruh obohacuje plenér o téma Land Artu v teorii i praxi: od jemných výtvarných zásahů v přírodě nebo práci s neobvyklým materiálem až po Environmental art jako aktualizaci vztahu člověka (výtvarníka) k přírodě a krajině a to včetně dokumentace a obhajoby projektu (portfolio). Součástí výuky je přednáška s promítáním na téma světový a český Land Art a jeho vlivy na oblasti designu a volného umění.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.