Kurzy

Jaký byl Den otevřených dveří na FA?

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (14. 6. 2019 od 9 do 18 hodin)

Kurzy kreslení

 • 10.00 – 11.30
 • 12.00 – 13.30
 • 14.00 – 15.30
 • 16.00 – 17.30

Na kurzu je možné se dozvědět, co potřebujete umět na přijímací zkoušky a s vyučujícím můžete konzultovat vlastní portfolio prací. Kapacita každého kurzu je 15 osob. Přihlašování je možné až do naplnění kapacity přes formulář, který najdete kliknutím na vybraný termín.

Komentované prohlídky budovy fakulty

Sraz zájemců u šatny. Na prohlídky není nutné se předem přihlašovat.

 • 10.00 – 10.45
 • 12.30 – 13.15
 • 15.00 – 15.45

Představení studijních oborů

 • 10.00 – 12.00      posluchárna č. 155 – Gočár
 • 15.00 – 17.00      posluchárna č. 155 – Gočár

Doprovodný program

V průběhu celého dne bude možné si samostatně prohlédnout:

 • ukázky scio testů
 • ukázky prací od talentových zkoušek z předešlých let
 • stánek Studentské unie ČVUT v Praze
 • stánek SPA - Spolku přátel architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková