S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Kurzy

Čeština pro cizince

Kabinet nabízí kurzy češtiny na různých úrovních (začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, pokročilý. K otevření kurzu je třeba alespoň 10 zájemců. Kurz je určen těm, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti gramatiky, konverzovat o obvyklých tématech každodenního života, ale i profesní tematiky. Studentům českého programu kurz pomáhá upevňovat a zdokonalovat znalosti a dovednosti potřebné ke studiu předmětů vyučovaných v češtině. Studentům anglického programu kurzy poskytují jazykové znalosti a komunikační dovednosti pro každodenní život v českém prostředí. Výuka je prezenční, probíhá formou cvičení. Odborně ji zajišťují pedagogové Kabinetu jazyků FA ČVUT a externí lektoři.

Garant: PhDr. Kateřina Valentová

Přihlášky a informace: PhDr. Kateřina Valentová, valentova@fa.cvut.cz , +420 224 356 231, +420 733 690 642

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková