Kurzy

Čeština pro cizince

Kabinet nabízí kurzy češtiny na různých úrovních (začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, pokročilý. K otevření kurzu je třeba alespoň 10 zájemců. Kurz je určen těm, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti gramatiky, konverzovat o obvyklých tématech každodenního života, ale i profesní tematiky. Studentům českého programu kurz pomáhá upevňovat a zdokonalovat znalosti a dovednosti potřebné ke studiu předmětů vyučovaných v češtině. Studentům anglického programu kurzy poskytují jazykové znalosti a komunikační dovednosti pro každodenní život v českém prostředí. Výuka je prezenční, probíhá formou cvičení. Odborně ji zajišťují pedagogové Kabinetu jazyků FA ČVUT a externí lektoři.

Garant: PhDr. Kateřina Valentová

Přihlášky a informace: PhDr. Kateřina Valentová, valentova@fa.cvut.cz , +420 224 356 231, +420 733 690 642

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková