Kurzy

Čeština pro cizince

Student FA ČVUT má tyto možnosti studia češtiny

Zkoušky:

Kabinet jazyků FA poskytuje přezkoušení z českého jazyka na úrovni B1 a B2. Nejčastější termíny zkoušek jsou vypisovány v zimním a letním zkouškovém období.

Aktuální informace o termínech zkoušky

Kurzy:

Kabinet jazyků FA pořádá kurzy češtiny pro různé úrovně pokročilosti v rámci celoživotního vzdělávání. Podrobnější informace naleznete na zde.

 Další kurzy češtiny naleznete na celouniverzitních webových stránkách ČVUT v rubrice Celoživotní vzdělávání.

Kromě toho lze navštěvovat kurzy češtiny na katedrách jazyků ostatních fakult ČVUT, kde se čeština vyučuje, např. na sousední Fakultě stavební. Aktuální informace o češtině na FSv najdete zde.

Ostatní služby:

Kabinet jazyků FA nabízí všem cizincům korekce seminárních, ročníkových, bakalářských i diplomových prací a dalších úloh psaných v češtině.

Kontakt: katerina.valentova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková