Kurzy

Pražská architektura ve francouzštině

V rámci desetidílného kurzu se teoreticky i prakticky seznámíte s nejznámějšími skvosty moderní architektury. Vyučující francouzského jazyka s průvodcovskou praxí vás seznámí s moderními stavbami v Praze od období secese až po brutalismus. Součástí kurzu bude 6 seminářů a 4 komentované vycházky.

Veškerá výuka včetně vycházek bude probíhat ve francouzštině.

Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, průběžně budou dostávat od vyučující studijní materiály.

Doporučená minimální úroveň francouzštiny: mírně pokročilá.

Kontakty:

Přihlášky online

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková