Kurzy

Geometrie a prostorová představivost

Ověření prostorové představivosti je součástí přijímací zkoušky na FA ČVUT. Týká se zájemců o studium všech našich studijních programů – architektura a urbanismus, krajinářská architektury i design. Na úspěšné zvládnutí této části přijímacího řízení vás připraví pedagogové Ústavu nosných konstrukcí. Kurz je vhodný zejména pro uchazeče, kteří na střední škole neprošli výukou deskriptivní geometrie. 

Kurz bude probíhat online v prostředí MS Teams. Pro připojení k týmu lze využít např. školní účet, případně účet soukromý ( https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/ ). Ke každé hodině se lze připojit i protřednictvím rozesílaného odkazu.

Účastníci kurzu budou do příslušného týmu v MS Teams zavedeni pod emailovu adresou, kterou využijí při registraci do kurzu.

Každý kurz má 10 hodinových (šedesátiminutových) lekcí, kurzy probíhají 10 týdnů od října do prosince.

Přihlašování

Probíhá elektronicky prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání ČVUT. S případnými dotazy se obracejte na RNDr. Danu Kolářovou.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková