Kurzy

Geometrie a prostorová představivost

Ověření prostorové představivosti je součástí přijímací zkoušky na FA ČVUT. Týká se zájemců o studium všech našich studijních programů – architektura a urbanismus, krajinářská architektury i design. Na úspěšné zvládnutí této části přijímacího řízení vás připraví pedagogové Ústavu nosných konstrukcí. Kurz je vhodný zejména pro uchazeče, kteří na střední škole neprošli výukou deskriptivní geometrie. 

Rozsah a termíny

Prezenční kurzy se ve školním roce 2020/2021 konat nebudou. Pro zájemce budou připraveny zkrácené verze kurzů v rámci dne otevřených dveří FA ČVUT.

Každý kurz má 10 hodinových (šedesátiminutových) lekcí, kurzy probíhají 10 týdnů od října do prosince. Pro mimopražské zájemce budou připraveny zkrácené verze kurzů v listopadu v rámci dne otevřených dveří FA ČVUT.

Přihlašování

Probíhá elektronicky prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání ČVUT. S případnými dotazy se obracejte na RNDr. Danu Kolářovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková