Kurzy

Geometrie a prostorová představivost

Doporučená literatura

Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010

Drs: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus

Korch, Mészárosová, Musálková: Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních

Maňásková: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Prometheus

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková