Kurzy

Anglická konverzace

Kurz je určen těm, kteří již zvládli úskalí gramatiky a chtějí nejen diskutovat o obvyklých tématech každodenního života, ale též interaktivně rozšiřovat své jazykové znalosti a dovednosti se zaměřením na profesní tematiku. Kurz též pro upevňuje jazykové dovednosti potřebné pro povinné kurzy odborného jazyka. Výuka je prezenční, probíhá formou cvičení. Odborně ji zajišťují pedagogové Kabinetu jazyků FA ČVUT, externí lektoři a v kurzech anglického jazyka také rodilí mluvčí.

Garant: PhDr. Kateřina Valentová
Počet účastníků: 10
Přihlášky a informace: PhDr. Kateřina Valentová, valentova@fa.cvut.cz , +420 224 356 231, +420 733 690 642

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková