Bakalářské studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Na Fakultě architektury ČVUT můžete studovat ve třech bakalářských studijních programech: Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Zde najdete všechny důležité termíny a dokumenty pro přijímací řízení.

Harmonogram přijímacího řízení – bakalářské studium

1/11 - 30/11/2023

Podávání přihlášek do bakalářských studijních programů

Přihlášky je možné podávat od 1. do 30. 11. 2023.

Podrobnosti najdete v podmínkách přijímacího řízení...

10/11 09:00 - 10/11/2023 18:00

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro zájemce a zájemkyně o studium na Fakultě architektury ČVUT je ideální příležitostí, jak se seznámit s...

9/12 - 3/2/2024

Termíny testu Obecných studijních předpokladů

Akceptované termíny testu Obecných studijních předpokladů jsou 9. 12. 2023 (prezenčně i online), 16. 1. 2024...

15/1 - 31/1/2024

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 1. kolo

1. kolo přijímací zkoušky se skládá z testu online Obecných studijních předpokladů (OSP), testu ověření prostorové představivosti a...

20/1/2024

Online test Ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu

Řádný termín testu proběhne online 20. 1. 2024.
Náhradní termín testu PPVP se předpokládá v týdnu od 12. 2. do 16. 2. 2024.

2/2/2024

Den otevřených dveří pro uchazeče

26/2/2024

Termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

4/3 - 15/3/2024

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2.kolo

31/3/2024

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách FA ČVUT do 31. 3. 2024

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky je možné podávat od 1. do 30. 11. 2023.

TERMÍNY ČÁSTÍ I. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

 • Akceptované termíny testu Obecných studijních předpokladů (https://www.scio.cz/nsz/) jsou
  • 9. 12. 2023 
  • 16. 1. 2024 (pouze online)
  • 3. 2. 2024 
 • Online test Ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu proběhne 20. 1. 2024.
 • Řádné termíny výtvarných zkoušek proběhnou od 15. 1. do 31. 1. 2024.

TERMÍNY II. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

 • Řádné termíny pohovorů proběhnou od 4. 3. do 15. 3. 2024
   

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny do 31. 3. 2024

Podrobnosti najdete v podmínkách přijímacího řízení a ve vyhlášce děkana:

kontakt

VERONIKA ŠrubařOVÁ, DIS.

referentka pro přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

+420 22435 6226

+420 778 764 886

veronika.srubarova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.