Doktorské studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Doktorské studium lze na Fakultě architektury studovat ve třech programech: Architektura a urbanismus, Design a Smart Cities. Na této stránce najdete důležité dokumenty pro přijímací řízení. Včetně informací o vypsaných tematických okruzích a detailech studia a výzkumu. 

Studující se v rámci doktorského studia na FA zaměřují na výzkum architektury, historie, konstrukcí, urbanismu, krajiny a designu. Hlavním výsledkem jejich činnosti jsou disertační práce a publikační či jiné výzkumné výstupy. Studující kromě pěstování vlastního výzkumného tématu zároveň navazují kontakty v tuzemské i zahraniční akademické sféře a s pomocí pedagogů FA prohlubují své znalosti v oboru a akademické kompetence.

Standardní doba studia činí nejméně 3 roky a nejvýše 4 roky a po tuto dobu prezenční studující pobírají stipendium. Maximální doba studia (tj. obhajoba disertace) nemůže přesáhnout 8 let. Studovat lze v českém i anglickém jazyce.

U studujících doktorských programů se předpokládá zapojení do výzkumných projektů FA a publikační činnosti FA, případně do pedagogické činnosti.

Studujícím je nabízena řada podpůrných aktivit, mimo jiné Akademická soutěž FA, Fond mobility FA nebo Studentská grantová soutěž ČVUT.

Doktorské studium na FA probíhá ve třech akreditovaných programech – Architektura a urbanismus, Design, Smart Cities – koordinovaných Oborovými radami programu a Pracovními skupinami zaměření.

Harmonogram přijímacího řízení – doktorské studium

28/3/2024

Zveřejnění tématických okruhů pro přijímací řízení do doktorského studia

1/4 - 30/4/2024

Přijímání přihlášek do doktorského studia

19/6/2024

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

KONTAKT

IVANA CHRISTOVÁ

referentka pro přijímací řízení

do doktorských studijních programů
+420 22435 6227

ivana.christova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.