Doktorské studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Doktorské studium lze na Fakultě architektury studovat ve třech programech: Architektura a urbanismus, Design a Smart Cities. Na této stránce najdete důležité dokumenty pro přijímací řízení. Včetně informací o vypsaných tematických okruzích a detailech studia a výzkumu. 

Harmonogram přijímacího řízení – doktorské studium

28/3/2024

Zveřejnění tématických okruhů pro přijímací řízení do doktorského studia

1/4 - 30/4/2024

Přijímání přihlášek do doktorského studia

19/6/2024

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

tematické okruhy ar 2023/2024

pro STUDIJNÍ PROGRAMy:

KONTAKT

IVANA CHRISTOVÁ

referentka pro přijímací řízení

do doktorských studijních programů
+420 22435 6227

ivana.christova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.