Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

magisterské studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Na Fakultě architektury ČVUT je možné studovat ve čtyřech navazujících magisterských studijních programech: Architektura a urbanismus, Architektura, urbanismus a krajinářská architektura, Krajinářská architektura a Design. Zde najdete všechny důležité termíny a dokumenty pro přijímací řízení.

Harmonogram přijímacího řízení – navazující magisterské studium

15/2 - 31/3/2023

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - non EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří neabsolvovali v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo nemají nostrifikované...

16/2/2023

Výběrové řízení Erasmus+ studentů FA pro akademický rok 2023/24

15/4 - 31/5/2023

Podání přihlášek do magisterských studijních programů – EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří absolvují v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo mají nostrifikované předchozí...

1/5 - 31/5/2023

Podání přihlášek do magisterských studijních programů v češtině

31/5/2023

Konečný termín pro podání přihlášek na magisterské studijní programy

28/6 - 30/6/2023

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – ústní pohovory

Žádné události k zobrazení

KONTAKT

VERONIKA REDLICHOVÁ, DIS.

referentka pro přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.