magisterské studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Na Fakultě architektury ČVUT je možné studovat ve čtyřech navazujících magisterských studijních programech: Architektura a urbanismus, Architektura, urbanismus a krajinářská architektura, Krajinářská architektura a Design. Zde najdete všechny důležité termíny a dokumenty pro přijímací řízení.

Harmonogram přijímacího řízení – navazující magisterské studium

15/2 - 31/3/2024

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - non EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří neabsolvovali v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo nemají nostrifikované...

15/4 - 31/5/2024

Podání přihlášek do magisterských studijních programů – EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří absolvují v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo mají nostrifikované předchozí...

18/4/2024

Přijímací řízení do Mgr. EN studijních programů /mimo EU – online ústní pohovory

1/5 - 31/5/2024

Podávání přihlášek do magisterských studijních programů - studium v českém jazyce

Přihlášky je možné podávat od 1. do 31. 5. 2024. Podrobnosti najdete v podmínkách přijímacího řízení a ve vyhlášce...

13/6/2024

Přijímací řízení do Mgr. EN studijních programů / EU – online ústní pohovory

21/6 - 1/7/2024

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - pohovory

Žádné události k zobrazení

KONTAKT

VERONIKA ŠrubařOVÁ, DIS.

referentka pro přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

+420 22435 6226

+420 778 764 886

veronika.srubarova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.