S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ksiazka towarzysczy wystawie modeli osiedla Baba, stanowiacych efekt pracy badawczej studentów i pedagogów Wydzialu Architektury Politechniki Czeskiej (ČVUT) w Pradze. Publikacja ta przybliza idealny wyglad znaczacego przedsiewziecia budowlanego lat 30. XX wieku, a zebrana w niej bogata dokumentacja historyczna, projektowa i fotograficzna pozwala skonfrontowac obecny osiedla z pierwotnymi ideami i realizacjami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten