Publikace

Ksiazka towarzysczy wystawie modeli osiedla Baba, stanowiacych efekt pracy badawczej studentów i pedagogów Wydzialu Architektury Politechniki Czeskiej (ČVUT) w Pradze. Publikacja ta przybliza idealny wyglad znaczacego przedsiewziecia budowlanego lat 30. XX wieku, a zebrana w niej bogata dokumentacja historyczna, projektowa i fotograficzna pozwala skonfrontowac obecny osiedla z pierwotnymi ideami i realizacjami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten