Publikace

Roztříštěná mozaika dnešních Sudet

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Zabírají jednu třetinu rozlohy České republiky, a přesto jsou pro mnohé neviditelné. Odehrávaly se v nich zásadní okamžiky naší historie, a přesto jsou svým způsobem zapomenuté. Často jsou za Sudety považovány pouze příhraniční oblasti při severní straně hranic, ale ve skutečnosti lemují prakticky celou zemi a zasahují i do jejího vnitrozemí. Během padesátých let 20. století zde došlo k nenávratné likvidaci posledních reliktů původního osídlení. Co zde zůstalo a která místa nám můžou ještě vypovědět něco o naší minulosti?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten