Publikace

Osada Baba - výstava a jednotlivé domy

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Shrnutí

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten