Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Osada Baba - výstava a jednotlivé domy

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Shrnutí

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten