Publikace

Prof. Ing. arch. Jiří Štursa 17.3.1910 - 6.2.1995

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten