S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Research Centre for Industrial Heritage: Works of Architecture and Engineering and the Specific methods for Studying them

PhDr. Martin Ebel, Ph.D., doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., PhDr. Benjamin Fragner, Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten