S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Číslování domů

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Zavedení číslování domů v Čechách na přelomu let 1770/1771 v souvislosti se zdokonalením vojenské konskripce. Ve většině vesnic je původní číslování dosud platné, většina měst byla přečíslována (s četnými výjimkami).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten