Závěrečné práce

Poutní místo - Anežský klášter

Bc. Kristýna Rožánková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu je navrhnout poutní místo v sousedství Anežského kláštera na Starém Městě. Návrh počítá s prodloužením existující poutní cesty Hájek – Loreta do Anežského kláštera, kde je navržena nová kaple sv.Anežky, jakožto cíl poutní cesty a poutní/ exerciční dům s galerií. Návrh se rovněž okrajově zabývá možností revitalizace klášterních zahrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.