S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nástin dějin českého stavebního práva

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Shrnutí dějin českého stavebního práva od jeho počátku do konce 19. století na základě soudobých právních norem s přihlédnutím k jeho uváděním do praxe a dodržováním.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten