S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Opevnění města Tachova

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Tachovské opevnění ve světle průzkumu archeologického, archivního a

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten