Publikace

Stavební předpisy v Čechách od poloviny 18. do poloviny 19. století

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten