Publikace

Furnologie aneb hledání cesty k úspornému topení do poloviny 19. století v soudobých vzornících

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Typy otopných zařízení s ekonomickým provozem, doporučované státními orgány.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten