S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Furnologie aneb hledání cesty k úspornému topení do poloviny 19. století v soudobých vzornících

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Typy otopných zařízení s ekonomickým provozem, doporučované státními orgány.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten