Publikace

Archivace stavebně historických průzkumů

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Minulost a perspektivy archivace stavebně historických průzkumů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten