S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Archivace stavebně historických průzkumů

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Minulost a perspektivy archivace stavebně historických průzkumů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten