Závěrečné práce

Bytový dům na rohu - Podolí

Patočková Karolína

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Praze – Podolí. Jedná se o rohovou proluku v blokové zástavbě se svažitým terénem. Bytový dům má 5 nadzemních a 2 podzemí podlaží, nabízí 16 bytových jednotek různých velikostí. V parteru se nachází 2 pronajímatelné komerční prostory. Parkování je řešeno pomocí automatického zakladače. Z ulice je zachován průhled i průchod do vnitrobloku. Hmota domu nepřevyšuje okolní zástavbu, poslední podlaží je ustoupené a tvoří prostor pro terasu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.