S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rozměry cihlářských výrobků

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Používané míry cihel a jiných cihlářských výrobků v Rakousku, na Moravě a v Čechách v 17. - 19. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten