Publikace

Rozměry cihlářských výrobků

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Používané míry cihel a jiných cihlářských výrobků v Rakousku, na Moravě a v Čechách v 17. - 19. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten