Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Projekty vesnických staveb v 19. století a jejich realizace

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Rozdíl mezi podobou projektu a realizací v 19. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten