Publikace

Projekty vesnických staveb v 19. století a jejich realizace

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Rozdíl mezi podobou projektu a realizací v 19. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten