Publikace

Kostol košických dominikánov a jeho kameňosochársky program

Mgr. Maroš Volovár

Dominikánsky kostol v Košiciach býva laickou i odbornou verejnosťou cenený pre svoj úctyhodný vek. Slovami staršieho dejepisu umenia je „jedinou pamiatkou, ktorá ako architektúra skutočne siaha do prvých počiatkov mesta.“) Nasledujúca štúdia si dovolí túto atraktívnu, no košický rámec nepresahujúcu prestíž obetovať iným hodnotám: vzťahom pamiatky k architektúre svojho širšieho i najužšieho regiónu a jej výpovedi o svetonázore svojich stavebníkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten